Page 1 of 1

Forum regels

Posted: Sat Mar 12, 2016 2:39 pm
by support
Registratie voor dit forum is gratis en is bedoeld voor klanten van IP Digital en die gebruik maken van onze producten. IP Digital behoudt zich het recht voor gebruikers die zich niet houden aan de regels houden, te weren. Ook kunnen berichten verwijderd of bewerkt worden, zonder opgaaf van redenen of notificatie.

We proberen zo veel mogelijk berichten na te kijken. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs. IP Digital kan voor de inhoud van berichten niet verantwoordelijk worden gehouden. Aan de berichten geplaatst door IP Digital medewerkers kunnen geen rechten ontleend worden.